HOME 3. LUOKKA 4. LUOKKA 5. LUOKKA 6. LUOKKA Saksa Contact Materiaalit

What's There?

1) yli 200 harjoitusta
2) 60 kertaussivua
3) Tarkat säännöt kielioppitehtävissä
4) Viimeksi lisätty:
   Personal items 1
   Personal items 2
   Deutsche Übungen

Hot Potatoes 

Kaikki varsinaiset harjoitukset on tehty Hot Potatoes-ohjelmalla (v. 6). ...

HELLO and welcome, young and old!

Tervetuloa tekemään englannin ja saksan kielen harjoituksia, joita saa vapaasti käyttää koulussa ja kotona! Tällä hetkellä niitä on reilusti yli 200.

Kenelle harjoitukset on tarkoitettu?

Olen tehnyt harjoitukset teille, KIELENOPINTOJENNE ALKUTAIPALEELLA OLEVAT 3-6-LUOKKALAISET KOULULAISET. Tämän hetken tilanne on se, että englannin tehtäviä on melko KATTAVASTI 3-4-LUOKKALAISILLE. Myös 5- ja 6-luokkalaisille niitä on runsaasti. Saksan tehtäviä on vielä niukasti, mutta tarkoitus olisi niitäkin vähitellen lisäillä. Koska kuvakirstu.net sivustossa on kyse etenkin englannin ja saksan alkeista, sen sisältö sopinee myös varttuneemmalle väelle, joka haluaa tutustua kumpaankin kieleen.

Toivon, että tehtävät voisivat tukea koululaisten englannin ja saksan kielen oppimista ensimmäisinä vuosina, jolloin rakennetaan perusta tulevia vuosia varten. Käsittääkseni harjoitukset soveltuvat ennen kaikkea sen kertaamiseen, mitä tunneilla on opittu. Tarkoitukseni on ollut laatia mahdollisimman monipuolisia tehtäviä, joihin olen liittänyt myös paljon kuvamateriaalia, mistä johtuu myös sivujeni nimi 'kuvakirstu.net'. Useimpien opittavien sanojen kohdalla voi myös harjoitella niiden ääntämistä. Toivon, että nämä sivut ovat erityisen hyödyllisiä oppilaille, joille englanti tuntuu vaikealta ja jotka tarvitsevat kertausta.

Vinkki opettajille: Mielestäni tehtävät soveltuvat kertaamiseen ja suurelta osin myös eriyttämiseen - myös kohderyhmiä vanhemmille oppilaille. Kuudennen luokan harjoitukset voivat olla siten hyödyllisiä myös yläkoululaisille.

Millaisia harjoituksia löydät näiltä sivuilta?

Varsinaiset harjoitukset on laadittu Hot Potatoes-ohjelmaa käyttämällä. Sillä voi tehdä sangen erilaisia tehtäviä: ristikoita, yhdistämis-, aukko-, valikko- ym. tehtäviä. Näiden lisäksi löydät kymmenittäin kertaus-/opettelusivuja, joiden avulla voit siis kerrata TAI opetella sanastoa ennen harjoitusten tekemistä. Englannin sivustolla voit myös kuunnella sanat tässä yhteydessä ja näin opetella lausumista. Kertaussivuja on tällä hetkellä yli 70. Lisäksi löydät jokaiselta kielioppiharjoitussivulta myös tarkat mutta mahdollisimman yksinkertaisesti muotoillut säännöt monine esimerkkeineen kyseiseen aiheeseen. Sinun tulisi aina lukea sääntö ensin ja vasta sitten tehdä tehtävä.

Jukka Ruoni

Englannin kielen opettaja

Tornionmäen koulu